Yazar: Birgi Kuzumoğlu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu kapsamında kişisel veri olarak kabul edilen verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin usul ve esasları içeren yönetmelik yayımlandı. KVKK hükümleri arasında yurt dışına kişisel verilerin aktarımı konusunda hüküm bulunmaması sebebiyle oluşan boşluk, yönetmelik hükümleri ile doldurularak hukuki zemininin çerçevesi çizildi.  Kişisel verilerin yurt dışına aktarılma sürecinde açık rıza alınması şartından sıyrılarak; aktarım için yeterlilik kararı / uygun güvenceler / arızi haller şeklinde bir sistematikte ilerleyecek. Genel anlamda; ilgili yönetmelik ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve yurt dışına aktarımı konusunda Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne uyumlu bir geçiş yapıldığı anlaşılmakta.  Bu doğrultuda; kişisel veriler belirtilen şartlar…

Read More

Kripto varlıklara ve kripto hizmet sağlayıcılarına ilişkin yeni regulasyonları düzenleyen hükümler; 02.07.2024 (bugün) tarihli resmi gazete ile yürürlüğe girmiştir. Özellikle iş dünyasında ve finans merkezlerinde beklenen ve takip edilen tasarının TBMM onayından geçerek yasalaşması ile; kripto varlıklar ve hizmet sağlayıcılar ile ilgili bağlayıcı ve yaptırıma tabi bir çok dikkat çekici yenilik meydana gelmiştir.  Bu bağlamda; özellikle kripto hizmet sağlayıcılarının uyum sürecine hızlıca entegre olmaları kritik önem arz edecektir. Resmi Gazetede yer alan yeni düzenlemelere ilişkin bilgilendirmeleri ve değerlendirmeleri aşağıda kısaca paylaşmaktayız. Düzenlemeyle birlikte kripto varlıklar ilk kez gayri maddi varlık olarak tanımlanmış, cüzdan, kripto varlık, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto…

Read More