Yazar: Özüm Cömert

İklim kriziyle başlayan ve COVID-19 ile etkisini artıran bir süreçle birlikte, günümüzde şirketlerin başarısının ölçütü olan istikrarlı kâr artışının yerini güncel sorunlar ve beklentiler doğrultusunda şirket bünyesinde insan hakları, eşitlik, şeffaflık, çevreye karşı duyarlılık gibi kavramlar almaya başladı. Tüketiciler, yatırımcılar ve iş birlikçileri artık çevresel ve sosyal konularda sorumluluk sahibi olan şirketleri tercih ediyor. Bu gelişmelerin sonucunda kurumsal sürdürülebilirlik kavramı olan Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) ya da ESG (Environmental Social Governance) ortaya çıktı. Şirketlere özen yükümlülüğünü dayatan bu kavramın başlıklarını kısaca tanımlayacak olursak; çevre kriteri başta hava, toprak ve su dahil olmak üzere şirketlerin ekosistem üzerindekini etkisini ve karbon ayak…

Read More